Giống cây ổi găng đông dư cho trái sớm phát triển nhanh

Giá bán: 35.000
Giá thị trường: 45.000
Giá từ: 35.000 45.000
Xem chi tiết

Cây cam cara ruột đỏ giống siêu trái giá trị kinh tế cao

Giá bán: 45.000
Giá thị trường: 60.000
Giá từ: 45.000 60.000
Xem chi tiết

Cây cam Vinh cho quả sớm tốc độ sinh trưởng mạnh mẽ

Giá bán: 32.000
Giá thị trường: 48.000
Giá từ: 32.000 48.000
Xem chi tiết

Cây chanh vàng Mỹ choai cho quả vào ngay vụ kế tiếp

Giá bán: 250.000
Giá thị trường: 300.000
Giá từ: 250.000 300.000
Xem chi tiết

Cây chay giống dễ trồng tốc độ sinh trưởng cho trái nhanh

Giá bán: 35.000
Giá thị trường: 45.000
Giá từ: 35.000 45.000
Xem chi tiết

Cây dâu Đài Loan cho trái sớm dễ trồng chuẩn giống nhập khẩu

Giá bán: 75.000
Giá thị trường: 95.000
Giá từ: 75.000 95.000
Xem chi tiết

Cây giống bơ Bắc siêu trái thích nghi tốt ở nhiều vùng miền

Giá bán: 52.000
Giá thị trường: 72.000
Giá từ: 52.000 72.000
Xem chi tiết

Cây giống bơ sáp trái dài cho quả sớm nhiều vụ quanh năm

Giá bán: 65.000
Giá thị trường: 80.000
Giá từ: 65.000 80.000
Xem chi tiết

Cây giống Bơ Tứ Quý cho quả quanh năm năng suất cao

Giá bán: 52.000
Giá thị trường: 62.000
Giá từ: 52.000 62.000
Xem chi tiết

Cây giống bòn bon vàng Thái Lan chuẩn giống nhập khẩu

Giá bán: 270.000
Giá thị trường: 300.000
Giá từ: 270.000 300.000
Xem chi tiết

Cây giống bưởi da xanh ruột đỏ không hạt giá trị kinh tế cao

Giá bán: 35.000
Giá thị trường: 50.000
Giá từ: 35.000 50.000
Xem chi tiết

Cây giống bưởi diễn choai siêu trái cho quả sau 1 năm trồng

Giá bán: 250.000
Giá thị trường: 300.000
Giá từ: 250.000 300.000
Xem chi tiết

Cây giống bưởi Tiến Vua ruột đỏ mang lại giá trị kinh tế cao

Giá bán: 35.000
Giá thị trường: 45.000
Giá từ: 35.000 45.000
Xem chi tiết

Cây giống cam đường canh cho trái sớm mọng nước dễ trồng

Giá bán: 35.000
Giá thị trường: 45.000
Giá từ: 35.000 45.000
Xem chi tiết

Cây giống Cam V2 kháng sâu bệnh tốt tỷ lệ đậu trái cao

Giá bán: 45.000
Giá thị trường: 55.000
Giá từ: 45.000 55.000
Xem chi tiết

Cây giống chà là Nam Mỹ chuẩn giống nhập khẩu siêu trái

Giá bán: 45.000
Giá thị trường: 55.000
Giá từ: 45.000 55.000
Xem chi tiết

Cây giống chanh đào chuẩn giống dễ trồng được ở nhiều nơi

Giá bán: 35.000
Giá thị trường: 45.000
Giá từ: 35.000 45.000
Xem chi tiết

Cây giống Chanh Leo Tím siêu trái cho quả sau 8 tháng trồng

Giá bán: 25.000
Giá thị trường: 35.000
Giá từ: 25.000 35.000
Xem chi tiết

Đảm bảo chất lượng

Kỹ thuật chuyên sâu

Thanh toán linh hoạt

092.565.2222

0929.83.2222